Atferdsvansker hos barn og ungdom

Kurset gir deg en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad. Du får utvidet forståelse for hvordan atferdsvansker oppstår, hva det gjør med omgivelsene og hvordan du kan arbeide med dette  i praksis.

Kurset bygger på teorier og metoder som er i bruk i barne- og ungdomspsykiatri, Bufetat, PP-tjeneste, barnevern og helsestasjon.

Om kurset

Dette lærer du

Vi går gjennom disse temaene:

 • Forståelse, teoribakgrunn og eksempler
 • Hva skjer i hjernen ved utagerende atferd?
 • Ulike diagnoser i forhold til atferd
 • Hva er normal atferd og når bør vi være bekymret?
 • Ulike instanser og deres mandat i forhold til atferdsvansker
 • Systemteori og evidensbaserte metoder
 • Hva gjør utfordrende atferd med oss voksne?
 • Hva kan lærere og barnehagelærere gjøre?
 • Analyse av atferdsproblemer
 • Systemanalyse som basis for alle tiltak
 • Kontekstmodellen: et verktøy for problemløsning

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som jobber/vil jobbe i barnehage, skole og skolefritidsordningen, og som ønsker en innføring i å arbeide med barn/enkeltelever med atferdsvansker.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Kurset er praktisk rettet og undervisningen er basert på teori, oppgaveløsning og diskusjoner. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærer

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Du har valgt:

Atferdsvansker hos barn og ungdom

Her blir det lagt vekt på å utvide forståelsen for hvordan atferdsvanske oppstår, hva gjør det med omgivelsene og hvordan i praksis kan du arbeide med dette. Du får en praktisk tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
1700
Undervisningstimer:
6
Tidspunkt:
10.00 - 16.00
Start:
30.10.2021
Slutt:
30.10.2021
Kursid:
3733810484

Lignende kurs

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
2100
Undervisningstimer:
8
Tidspunkt:
17.00 - 21.00
Start:
Febr./mars -22
Slutt:
02.03.2022
Kursid:
3759840484