Assistent i helse og omsorgssektoren

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent  er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne.

Om kurset

Dette lærer du

På kurset tar vi for oss:

 • Verdier og holdninger
 • Kommunikasjon og ansvar
 • Din rolle og ditt ansvar - observasjon og rapportering
 • Rapport og fordeling av oppgaver - hvem har ansvar for hva, typiske arbeidsoppgaver
 • Hygiene og smittevern
 • Ernæring og måltider
 • Kort om legemidler
 • Pasientmedvirkning og funksjonsnivå
 • Et godt stell
 • Omsorg ved livets slutt
 • Sykdommer hos eldre
 • Kommunikasjon /nedsatt syn/hørsel, tydelig samtale, blikk-kontakt) Verbal og non-verbal kommmunikasjon
 • Aktivitet og forflytning
 • Miljøterapi
 • Trykksårforebygging
 • Fall og fallskader, fallfare og fallforebygging

Hvem passer kurset for

Kurset er for deg som arbeider, eller vil arbeide som

 • hjemmehjelp
 • pleiemedarbeider
 • pleieassistent
 • helseassistent
 • støttekontakt
 • personlig assistent

Dersom du har grunnskole fra utlandet bør du kunne dokumentere norskferdigheter på B1-nivå. Ellers kreves det ingen andre forkunnskaper for å delta på kurset. 

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller virtuelt klasserom. Kurset er praktisk rettet og undervisningen er basert på teori, oppgaveløsning og diskusjoner. 

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen fra din egen PC/Mac, uavhengig av hvor du er. Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene og alt foreleser skriver på tavla  vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du  ønsker. 

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

Veien videre

Hvis du ønsker å ta fagbrev, kan du ta ett av våre kurs som forbereder deg til den teoretiske delen av fagprøven i Helsearbeiderfaget.

Du har valgt:

Assistent i helse- og omsorgsektoren

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Drammen
Samlet pris:
5500
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
12.10.2021
Slutt:
30.11.2021
Påmeldingsfrist
12.10.2021
Kursid:
3740823047

Lignende kurs

Assistent i helse- og omsorgsektoren, Drammen

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne. Dette kurset er for deg som har lite eller ingen faglig bakgrunn, eller som nylig har begynt å jobbe innen yrket som assistent.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Drammen
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.15
Start:
15.02.2022
Slutt:
19.04.2022
Påmeldingsfrist
15.02.2022
Kursid:
3762043047
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Drammen, Drammen
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
20.09.2022
Slutt:
15.11.2022
Kursid:
3767253047

Assistent i helse- og omsorgsektoren, Asker

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne. Dette kurset er for deg som har lite eller ingen faglig bakgrunn, eller som nylig har begynt å jobbe innen yrket som assistent.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Asker, Folkeuniversitetet Asker
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.15
Start:
15.02.2022
Slutt:
19.04.2022
Kursid:
3762021386

Assistent i helse- og omsorgssektoren, virtuelt

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne. Dette kurset er for deg som har lite eller ingen faglig bakgrunn, eller som nylig har begynt å jobbe innen yrket som assistent.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5500
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Dager:
Tor
Start:
14.10.2021
Slutt:
02.12.2021
Påmeldingsfrist
12.10.2021
Kursid:
3740610484

Assistent i helse- og omsorgssektoren, virtuelt klasserom

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne. Dette kurset er for deg som har lite eller ingen faglig bakgrunn, eller som nylig har begynt å jobbe innen yrket som assistent.

Undervisningsform:
Virtuelt klasserom
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 20.15
Start:
22.02.2022
Slutt:
26.04.2022
Kursid:
3762060484
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Oslo, Zoom - virtuelt klasserom
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
0
Tidspunkt:
17.30 - 21.00
Start:
27.09.2022
Slutt:
22.11.2022
Kursid:
3767270484

Assistent i helse- og omsorgsektoren

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne. Dette kurset er for deg som har lite eller ingen faglig bakgrunn, eller som nylig har begynt å jobbe innen yrket som assistent.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.15
Start:
15.02.2022
Slutt:
19.04.2022
Kursid:
3762463510
Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Hønefoss, Folkeuniversitetet Ringerike
Samlet pris:
5700
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.15
Start:
15.02.2022
Slutt:
19.04.2022
Kursid:
3762453510

Assistent i helse- og omsorgsektoren, Skien

Faglig kompetanse blant assistenter på sykehjem, i hjemmehjelpen og som personlig assistent er viktigere enn noen gang. Som assistent er du med på å tilrettelegge hverdagen og bidra til et aktivt og sosialt liv for brukerne. Dette kurset er for deg som har lite eller ingen faglig bakgrunn, eller som nylig har begynt å jobbe innen yrket som assistent.

Undervisningsform:
Klasseromsundervisning
Sted:
Skien, Folkeuniversitetet Skien
Samlet pris:
500
Undervisningstimer:
32
Tidspunkt:
17.30 - 21.15
Start:
15.02.2022
Slutt:
19.04.2022
Kursid:
3762093724